วิธีใช้ myfxbook

วิธีใช้ Myfxbook

Myfxbook สามารถทำให้เราเห็นสถิติของการเทรดเพื่อใช้วิเคราะห์การเทรดของเราและของคนอื่นได้ ในการแกะระบบคนอื่นเพื่อดูวิธีการเข้าหรือออก วิธีทำกำไร และวิธีวิเคราะห์ระบบด้วย Myfxbook โดยมี 12 ข้อ สำคัญต่อไปนี้

1. Absolute gain (Abs. Gain) คือกำไรที่แท้จริง อย่าไปเชื่อว่า เขาได้กำไร 1,159 %

Abs. Gain คือ ผลตอบแทนที่แท้จริงของพอร์ท
Drawdown คือ การขาดทุนสูงสุด ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
เมื่อเทียบ Abs กับ Drawdown จะได้ Reward : Risk

2. ระบบเทรดที่ดีต้องไม่มีขาดทุนค้าง

ยอด Equity ที่ต่ำกว่า Balance แสดงว่า ระบบมีการดองขาดทุนไว้
โดยลักษณะที่ขึ้นลงเป็นช่วงคลื่นแบบใน Highlight สีเขียว คือ ระบบ Martingale

3. เส้น Equity บอกอะไรมากกว่า จำนวนเงินเสมอ 

ระบบที่ทำกำไรและยังมีกำไรถือไว้อยู่ ทำให้เส้น Equity growth (สีเหลือง) อยู่สูงกว่าเส้น Growth (สีแดง) คือ แบ่งการทำกำไรเป็นช่วงๆ ทำให้ Drawdown ต่ำ

4. ไม่ขายไม่ขาดทุนจะทำให้ Drawdown สูงและเสี่ยงล้างพอร์ท

ตัวอย่างระบบที่มีการดองออเดอร์ที่ขาดทุน และทำกำไรเฉพาะออเดอร์ที่กำไร ทำให้เผชิญกับ Drawdown ที่เพิ่มขึ้น สังเกตุได้จาก เส้น Equity (สีเหลือง) และเส้น Growth (สีแดง) อยู่ห่างกัน

5. เราสามารถดูระยะเวลาการถือ แกะวิธีกการออกจากออเดอร์

ระบบนี้เป็นระบบ Scalping คือ เล่นสั้นมาก ถือออเดอร์นานที่สุด 2 นาที
ระบบนี้มี 2 แบบ คือ ตั้ง Stop loss และ Take Profit ประมาณไม่เกิน 10% เท่ากัน
เมื่อครบ 2 นาที ให้ออกจากออเดอร์ทำให้ออเดอร์ส่วนใหญ่ไปออกจากการเทรดที่ 2 นาที ไม่ว่ากำไรหรือขาดทุน

6. ระบบที่ไหนถอนเงินออกแล้วเหลือไว้นิดเดียว ต่อไปจะทำกำไรยังไง

การรีบถอนเงิน (Deposit, Withdrawals) มีคำตอบอยู่ 2 แบบ คือ
1. ถอนเพราะว่าไม่มั่นใจว่าระบบจะล้างพอร์ทเมื่อไหร่
2. ถอนเพราะต้องนำเงินไปใช้ประจำเดือน

การถอนที่ทำให้ Balance เหลือน้อย ระบบก็ไม่สามารถสร้างกำไรต่อไปได้ เรียกว่า ไม่ได้ทำกำไรได้ระยะยาว และ Drawdown ที่ได้สูงกว่า Abs. Gain (เสี่ยงสูงกว่ากำไร)

7. แกะระบบเทรดโดย Browser เท่านี้ก็เห็นว่าเขาเข้าและออกตรงไหน

หากเขาเปิด History ให้เราสามารถวิเคราะห์จุดเข้าเทรด จุดออกได้ โดยการเลือก Browser และเลือกค่าเงิน เลือก Time Frame เท่านี้ ก็แทบจะเห็นระบบทั้งหมด เราสามารถนำไปเทียบใน MT4 แล้วใส่ Indicator เข้าไปและตั้งค่าให้ตรงกับจุดเข้าเทรด

8. Risk Reward ของคนอื่นหาได้ง่ายๆ 

Average Win : Reward
Average Loss : Risk
Long Won และ Short Won = Win%
Expectancy : จะบอกว่าระบบนี้ได้กำไรหรือขาดทุน

กำไรเฉลี่ย แม้จะน้อยกว่าขาดทุน แต่ Win% สูง (หรือ Longs Won + Short Won หาร 2) ก็สามารถทำให้ระบบมีกำไรระยะยาวได้

9. เวลากำไรถือไม่ทน ขาดทุนติดทนนาน

กราฟ Duration บอกว่า เวลาขาดทุนถือนาน แต่เวลากำไร ถือระยะสั้น กำไรสั้นๆ แต่ถึ่ โดยแต่ละออเดอร์กำไรไม่ถึง 1% ขณะที่เวลาขาดทุน ออเดอร์ที่ถือนานมีแนวโน้มว่าขาดทุนเกือบ 1% ต่อออเดอร์

สังเกตได้จากกลุ่มสีแดงตรงท้ายกราฟ ที่ถือ 15 วัน ระบบนี้คือ Martingale

10. บางคนใช้เวลาการถือเป็นตัว Stop loss

เปอร์เซ็นต์ขาดทุนของออเดอร์ตรงเป็นแนว ทำให้รู้ได้ว่า ระบบนี้ตั้งจุด Stop loss ไว้ที่ 1.5 – 2% โดยประมาณ และมีการออกจากออเดอร์ขาดทุน 2 แบบ เป็นอย่างน้อย นั่นคือ แบบตั้ง Stop loss คงที่เป็น % และ Cut loss ตามระบบ เพราะการ Cut loss แบ่งเป็น 2 กลุ่มชัดเจน

11.  ตัวอย่างการเทรดที่ดีกำไรต่อเนื่อง

ระบบเทรดที่ดี ทำกำไรได้ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล (ไม่เกิน 1-2% ต่อเดือนโดยเฉลี่ย) และคุม Drawdown ได้ดี มีผลการแสดง Myfxbook ต่อเนื่องระยะยาว ไม่มีการถอนเงินเพราะกลัวเงินหมด

การกำหนดผลตอบแทนที่ดี ทำให้ Mindset ในการลงทุนดี และเมื่อช่วงเวลาทำกำไรได้ คือ ช่วงเวลาที่ฟลุ๊คมาถึง ก็สามารถทำกำไรได้จำนวนมากกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ช่วงเวลาแย่ๆ ก็มีระบบป้องกันความเสียหาย  

12. ออเดอร์ history ทำให้เราแกะระบบได้ทั้งหมด 

Lot ของเขา จะบอกว่าใช้ Martingale หรือไม่ ระบบที่ดีควรจะจัดการการเงิน (MM) แบบช่วง นั่นคือ Fixed Ratio หาอ่านได้ในหนังสือ “หลักการลงทุนใน Forex” ใน MEB หรือใน Google ทั่วไป

ตารางด้านขวา (สีดำ) ถ้าหากนำไปชี้ตรงการเคลื่อนไหวราคา จะขึ้นความแม่นยำของระบบ สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบของเราได้ พลาดกำไรไปกี่จุด