สรุปหนังสือ วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง

วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง
วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง

Table of Contents

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง

ชื่อผู้แต่ง : นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

สำนักพิมพ์ : เดคิซูกิดอทเน็ต

ปีที่พิมพ์ : 2008

จำนวนหน้า : 168 หน้า

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

 • มูลค่าหันนั้นสำคัญไฉน?
 • กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 • ต้นทุนของเงินทุน
 • ต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุ้น
 • ต้นทุนเงินทุนของเจ้าหนี้
 • ต้นทุนเงินทุนของบริษัท
 • โมเดลวัดมูลค่าหุ้นปันผล
 • กรณีศึกษาที่ 1! SAUCE
 • โมเดลวัดมูลค่าหันเติบโต
 • กรณีศึกษาที่ 2 : RATCH
 • สำรวจงบการเงิน
 • รู้จักกระแสเงินสด
 • โมเดลวัดมูลค่หุ้นแบบ DCF
 • กรณีศึกษาที่ 3 : HMPRO
 • สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกิจการ
 • Dilution Effect
 • วิธีประมาณงบลงทุน
 • กรณีศึกษาที่ 4 : MINT
 • กรณีศึกษาที่ 5 : UMS
 • การวัดมูลค่าหุ้นด้วยมีอีเรโซ

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

หนังสือ “วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง” นำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย โดยเน้นการใช้วิธี DCF (Discounted Cash Flow) อย่างง่าย ผู้เขียนมุ่งแก้ปัญหาที่นักลงทุนมักเลือกหุ้นได้ดีแต่ขาดทุนเพราะซื้อแพงเกินไป หนังสือนี้จึงช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินราคาหุ้นที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีการเงินที่ซับซ้อน

1. ความสำคัญของการวัดมูลค่าหุ้น

การวัดมูลค่าหุ้นเป็นทักษะสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรมี เพราะช่วยป้องกันการซื้อหุ้นในราคาที่แพงเกินไป แม้จะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานดี การซื้อหุ้นในราคาที่สูงเกินมูลค่าที่แท้จริงอาจนำไปสู่การขาดทุนในระยะยาว หนังสือนี้เน้นย้ำว่านักลงทุนควรให้ความสำคัญกับราคาที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่คุณภาพของบริษัทเท่านั้น การเข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

2. วิธี DCF เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดมูลค่า

หนังสือแนะนำให้ใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยอธิบายวิธีการคำนวณอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย วิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทจะสร้างได้ DCF เป็นวิธีที่นักลงทุนมืออาชีพนิยมใช้ เพราะให้ภาพที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว การเรียนรู้วิธีนี้จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยมีเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์หุ้น

3. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น

นอกจากการคำนวณตัวเลข หนังสือยังเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท นักลงทุนต้องเข้าใจธุรกิจ อุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่จะลงทุน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพนี้จะช่วยให้การประมาณการตัวเลขในอนาคตมีความแม่นยำมากขึ้น และทำให้การวัดมูลค่ามีความน่าเชื่อถือ การเข้าใจปัจจัยพื้นฐานยังช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนระยะยาว

4. ความสำคัญของการมีวินัยในการลงทุน

หนังสือเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวินัยในการลงทุน โดยแนะนำให้นักลงทุนยึดมั่นในหลักการซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แม้บางครั้งอาจทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนในหุ้นยอดนิยมบางตัว แต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า การมีวินัยจะช่วยป้องกันการตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวในการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก การรักษาวินัยในการลงทุนเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่นักลงทุนต้องพัฒนา

5. การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing)

หนังสือสนับสนุนแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งมุ่งเน้นการหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แนวคิดนี้ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยไม่ต้องพึ่งพาการเก็งกำไรระยะสั้น การลงทุนแบบนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนและมองการณ์ไกล Value Investing เป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดยนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายคน รวมถึงวอร์เรน บัฟเฟตต์ การเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการนี้จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้

6. ความแตกต่างระหว่างราคาตลาดและมูลค่าที่แท้จริง

หนังสืออธิบายว่าราคาตลาดของหุ้นอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเสมอไป โดยเฉพาะในระยะสั้น นักลงทุนจึงต้องเข้าใจความแตกต่างนี้และไม่หลงไปกับกระแสตลาดหรือข่าวลือ การยึดมั่นในการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน ความเข้าใจนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถมองหาโอกาสในการลงทุนเมื่อราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตัดสินใจขายเมื่อราคาตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก

7. ความสำคัญของการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

หนังสือเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลบริษัทอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน รายงานประจำปี หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การมีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักลงทุนควรใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการลงทุน การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดยังช่วยให้นักลงทุนสามารถตั้งคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและอนาคตของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน

8. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในสถานการณ์จริง

หนังสือนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นจริงในตลาดหลักทรัพย์ไทย ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพการนำทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ได้ดีขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์หุ้นอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นข้อจำกัดและความท้าทายในการวิเคราะห์หุ้นจริง การเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าการวิเคราะห์หุ้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ 100% แต่ต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ประกอบด้วย

9. การคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน

หนังสือไม่ได้มองข้ามประเด็นเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน แม้จะเน้นการวัดมูลค่าหุ้น แต่ก็ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย นักลงทุนต้องพิจารณาทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเข้าใจความเสี่ยงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ความเสี่ยงในการลงทุนมีหลายรูปแบบ ทั้งความเสี่ยงจากธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก การประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

10. การปรับใช้กับนักลงทุนรายย่อย

หนังสือออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงินขั้นสูง ผู้เขียนพยายามอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และให้เครื่องมือที่นักลงทุนรายย่อยสามารถนำไปใช้ได้ทันที นี่เป็นจุดแข็งของหนังสือที่ทำให้มันมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทั่วไป การปรับใช้ให้เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

11. การมองการลงทุนในระยะยาว

หนังสือส่งเสริมแนวคิดการลงทุนระยะยาว โดยเน้นว่าการวัดมูลค่าหุ้นเป็นเครื่องมือสำหรับการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น นักลงทุนควรมองหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การมองการณ์ไกลจะช่วยให้นักลงทุนไม่หวั่นไหวกับความผันผวนระยะสั้นของตลาด การลงทุนระยะยาวยังช่วยลดต้นทุนการซื้อขายและภาษี ทำให้ผลตอบแทนสุทธิสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักลงทุนมีเวลาเพียงพอที่จะรอให้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสะท้อนออกมาในราคาตลาด

12. ความสำคัญของการติดตามและปรับปรุงการวิเคราะห์

หนังสือแนะนำให้นักลงทุนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงการวิเคราะห์มูลค่าหุ้นเมื่อมีข้อมูลใหม่ การติดตามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าควรถือหุ้นต่อไป เพิ่มการลงทุน หรือขายออก การปรับปรุงการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญเพราะสถานการณ์ทางธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การติดตามและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุปัญหาหรือโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในอนาคต

13. การใช้อัตราส่วนทางการเงินประกอบการวิเคราะห์

นอกจากวิธี DCF หนังสือยังแนะนำการใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น P/E, P/B, ROE เพื่อประกอบการวิเคราะห์ การใช้อัตราส่วนเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบหุ้นกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือหุ้นอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หนังสือเน้นว่าไม่ควรใช้อัตราส่วนเหล่านี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและวิธี DCF เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ การเข้าใจความหมายและข้อจำกัดของแต่ละอัตราส่วนจะช่วยให้นักลงทุนใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

14. การพิจารณาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อมูลค่าหุ้น

หนังสือไม่ได้มองข้ามความสำคัญของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อมูลค่าหุ้น เช่น สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นักลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการวิเคราะห์ด้วย เพราะอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานและมูลค่าของบริษัทในอนาคต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมจะช่วยให้การประเมินมูลค่ามีความแม่นยำมากขึ้น การเข้าใจปัจจัยภายนอกยังช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

15. การสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน

หนังสือมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน โดยให้เครื่องมือและความรู้ที่จำเป็น การเข้าใจวิธีการวัดมูลค่าหุ้นจะช่วยให้นักลงทุนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเลือกหุ้นและกำหนดจังหวะการลงทุน ความมั่นใจนี้จะช่วยลดความวิตกกังวลและการตัดสินใจผิดพลาดจากอารมณ์ชั่ววูบ การมีความมั่นใจบนพื้นฐานของความรู้และการวิเคราะห์ที่เป็นระบบจะช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น และยึดมั่นในกลยุทธ์การลงทุนของตนเองแม้ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความท้าทาย

สรุป

หนังสือ “วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง” เป็นคู่มือที่มีคุณค่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเรียนรู้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะวิธี DCF ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ หนังสือนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎี แต่ยังนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นจริงในตลาดไทย ทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวินัยในการลงทุน การมองการณ์ระยะยาว และการพิจารณาปัจจัยรอบด้านในการตัดสินใจลงทุน ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวผ่านการลงทุนในตลาดหุ้น