Punlie.com ได้รวบรวมหนังสือ Forex และบทเรียน Forex รวมทั้งระบบเทรด นอกจากนี้เรายังแนะนำหนังสือ Forex ที่เทรดเดอร์ควรอ่าน โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นหนังสือที่ดีและสามารถใช้งานได้จริง ในโลกออนไลน์ไว้ให้มากที่สุด ส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังสือ Forex และเนื้อหา อื่น ๆ นอกจากนี้ผมได้พยายามขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมและพยายามจะตอบโจทย์เทรดเดอร์ในแต่ละระดับมากที่สุดในอนาคต เนื้อหาของ Website มีดังนี้

หนังสือ Forex-หลักการลงทุน

หนังสือ Forex

เป็นหนังสือ Forex ที่ผมเขียนขึ้นเพื่อตอบโจทย์นักเทรด Forex เนื้อหาหนังสือแต่ละเล่มพยายามตอบโจทย์ให้เทรดเดอร์สามารถฝึกให้เทรดเดอร์มีทักษะมากขึ้น แนะแนวทางในการฝึกตัวเองที่ถูกต้อง หนังสือเหมือนประตูบานแรกของการเทรด ถ้าหากเปิดบานผิดก็จะผิดไปตลอดชีวิตการเทรด ต้องมานั่งแก้ไขทำให้เสียเวลา

คลิ๊กที่นี่…


หนังสือ Forex

หนังสือหุ้นและลงทุน

เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นอีกหมวดหนึ่ง ซึ่งพยายามเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เอาจริง ๆ แล้วเป็นตลาดที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จมากกว่าตลาดหุ้นเสียอีก ถ้าหากเปรียบเหมือนธุรกิจ ตลาด Forex สร้าง Cash Flow แต่ตลาดหลักทรัพย์คือการนำ Cash Flow มาลงทุนต่อเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผมจึงอยากแบ่งปันแนวคิดการลงทุนครับ

คลิ๊กที่นี่


หนังสือ Forex Download

เป็นหมวดรวบรวมหนังสือ Forex ebook ฟรี Donwload ที่เผยแพร่อยู่ในตลาด Forex ที่ผมเคยอ่านและเคยศึกษามาในอดีต ซึ่งเป็นเหมือนกับครูสอนผมมาและผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับเทรดเดอร์รุ่นต่อๆ ไป บ่อยครั้งที่มือใหม่มักจะเจอปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ถ้าหากไม่รู้จะเริ่มยังไง ลองมาเริ่มที่เว็บไซต์นี้ก่อนได้ครับ

คลิ๊กที่นี่


หนังสือหุ้น Free Download

หมวดรวบรวมหนังสือฟรีเผยแพร่ออนไลน์ที่ถูกต้องและเจ้าของอนุญาตให้เผยแพร่ได้ฟรี ผมพยายามคงเนื้อหา และ Credit ของผู้เขียนผู้แต่งไว้มากที่สุดเพื่อตรงตามเจตนาของผู้เผยแพร่ฟรี จึงรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้สำหรับเทรดเดอร์ที่เข้ามาในตลาดรุ่นต่อ ๆ ไป

คลิ๊กที่นี่


บทความ Forex

เป็นหมวดแยกเนื้อหาที่ผมเขียนไว้ในหนังสือและบทความที่มีเนื้อหาดีแล้วจะนำไปเขียนเป็นหนังสือ Forex เล่มถัดไป ซึ่งการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเทรดของผมแกะจากประสบการณ์ข้อสังเกตุ แล้วนำมาเขียนเป็นบทความก่อน ก่อนที่จะนำไปขยายเนื้อหาให้เป็นหนังสือ Forex แต่ละเล่ม บทความจึงเหมือนต้นฉบับของหนังสือเทรดของผมแต่ละเล่มก็ว่าได้

คลิ๊กที่นี่


การรวบรวมเนื้อหาหนังสือ Forex ฟรีสำหรับ Download เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เพียงแค่เป็นการแบ่งปันช่องทางในการฝึกเทรดให้แก่เทรดเดอร์ในโลกออนไลน์เท่านั้น หากท่านต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ สามารถสนับสนุนผ่านหนังสือ Forex และหนังสือลงทุนของผม ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์จริง มีความตั้งใจในการเผยแพร่ความรู้ครับ

เดียวดายพันลี้