หนังสือ Forex

Contents

หนังสือ Forex เหล่านี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ในตลาด หนังสือทุกเล่มผมพยายามเขียนมันขึ้นมาเพื่อให้สื่อสารกับคนอ่านได้เข้าใจเรื่อง Forex ยากๆ ให้มันง่ายขึ้น พยายามสร้างสรรค์สังคมเทรดเดอร์ที่มีการลงทุนที่ถูกต้องให้กับคนไทย

หนังสือ Forexที่ผมเขียนเป็นเนื้อหาที่เน้นความมีเหตุมีผล การลงทุนในตลาด Forex ที่จับต้องได้ มีความพิเศษในตัวมันเอง เหมาะสำหรับคนที่เทรดในตลาด Forex มาแล้วพบกับความผิดหวัง เทรดมาเป็น 10 ปีแล้วก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้ มันอาจจะเป็นเพราะท่านไม่ได้มี Mindset ที่ถูกต้อง

ผมได้พยายามแทรกหลักการต่อไปนี้ลงไปในหนังสือ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องเรียงลำดับความสำคัญได้แก่

  • การมี Mindset ที่ถูกต้องในการเทรดที่หนังสือ Forex เล่มอื่นไม่ได้พูดถึง
  • การทำความเข้าใจกับหลักการเทรดที่ถูกต้อง
  • การมี Money Management ที่ถูกต้อง
  • การมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกต้องในการเทรด Forex

ผมมีความตั้งใจจะเขียนหนังสือให้ความรู้ในตลาด Forex ไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยปีละ 5 เล่ม จนกว่าผมจะไม่สามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนได้อีก ตอนนี้มีหนังสืออยู่เท่านี้ครับ

หมวดหลักการลงทุน

หมวดหลักการลงทุนเป็นหมวดเน้นไปที่แนวคิดการลงทุน หลักการการลงทุนที่เป็นจริงในทุกสถานการณ์ การทำความเข้าใจกับระบบธรรมชาติ การศึกษาความเป็นไปได้เชิงระบบสร้างทฤษฎีของตัวเองโดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

หนังสือ Forex-หลักการลงทุน

หลักการลงทุนใน Forex

หนังสือ Forex เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของผมและเป็นเล่มที่ติด Best Seller เนื้อหาเกี่ยวกับ Mindset และหลักการคิดเกี่ยวกับการเทรด Forex ที่ถูกต้อง สิ่งที่ควรคิดตั้งแต่แรกในการเทรด เราจะทำกำไรได้หรือไม่ได้ก็เพราะไอ้สิ่งที่เรารู้สึกนี่แหละ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับ

สนใจหนังสือ Forex คลิ๊กที่นี่

หนังสือ Forex

หลักการเก็งกำไรตลาด Forex

หนังสือForex เรื่อง “หลักการเก็งกำไรตลาด Forex” เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากหนังสือ “หลักการลงทุน ตลาด Forex” เพราะว่าเล่มแรกพูดถึง Mindset ไปแล้วจึงทำการปูพื้นฐานเกี่ยวกับ “โอกาสและความน่าจะเป็น” ของการเทรด Forex เนื่องจากการเทรดเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับสถิติอยู่ตลอด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของเนื้อหาเล่มนี้ครับ

สนใจหนังสือ Forex คลิ๊กที่นี่

หมวดระบบเทรด

หมวดระบบเทรดเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ การออกแบบระบบการทำความเข้าใจระบบเทรด การศึกษาเงื่อนไขของระบบ ระบบที่ดีเป็นอย่างไร ระบบที่ไม่ดีเป็นอย่างไร รวมทั้งการออกแบบระบบเทรด Forex

หนังสือ Forex

แกะระบบเทรดด้วย Myfxbook เล่ม 1

หลายคนเรียกร้องให้ผมเขียนหนังสือForex เกี่ยวกับการออกแบบระบบเทรด Forex ผมคิดว่าจึงอยากจะเริ่มด้วยการแกะระบบเทรดของคนอื่นก่อน เพราะว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่า “ระบบเทรดที่ดีนั้นเป็นอย่างไร” บางคนยังหลงเข้าใจว่า การเทรด Martingale นั้นเป็นระบบเทรดที่ดี ทั้ง ๆ ที่ มันทำให้เราล้างพอร์ทไม่รู้กี่ครั้ง นอกจากนี้ หนังสือ Forex เกี่ยวกับการแระบบเทรดยังมีน้อยมาก

สนใจหนังสือ Forex คลิ๊กที่นี่

แกะระบบเทรดด้วย Myfxbook เล่ม 2

หลังจากเขียนหนังสือForex เรื่อง แกะระบบเทรดด้วย Myfxbook เล่ม 1 พบว่าเนื้อหามันยาวเกินไปจึงทำการแยกเล่มออกมาเขียน ถ้าตามความรู้สึกผู้เขียนแล้วเล่มไหนอ่านมันส์กว่า ผมยกให้เล่มนี้ครับ เพราะว่าเนื้อหาเหมือนกับการระบายอารมณ์ของการแกะระบบเทรดมากกว่า เล่มต่อไปผมวางแผนเรื่องการออกแบบระบบเทรดไว้ แต่อาจจะนานสักหน่อย รออ่านเล่มอื่น ๆ ของผมไปก่อนได้ครับ

สนใจหนังสือ Forex คลิ๊กที่นี่