การคำนวณจุดล้างพอร์ท

มือใหม่บางคนไม่รู้ว่า จะต้องคำนวณจุดที่ตัวเองจะล้างพอร์ทอย่างไร

มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

Margin Call

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคำนวณจุดล้างพอร์ท

รู้ประเภทบัญชีของเรา Standard หรือ บัญชี Micro เพื่อทราบ กําไร/ขาดทุนต่อ pip ตัวอย่าง การเคลื่อนไหว EURUSD เคลื่อนไหว 1 pip หรือ เท่ากับ 10 point ราคา EURUSD 1.10588

ตัวอย่างกําไร/ขาดทุนของค่าเงิน EURUSD ในตารางต่อไปนี้

loss profit table

ตัวอย่างของ จุดล้างพอร์ท กรณีที่ยังไม่ได้เปิดออเดอร์ในบัญชี กรณีของค่าเงิน EURUSD

นาย ก. มีพอร์ท 500 USD เปิดบัญชี Standard Account ที่ Broker แห่งหนึ่ง Buy ค่าเงิน EURUSD ที่ราคา 1.10588 Lot เท่ากับ 0.20 Lot กําไรขาดทุน ต่อ Pip = 2 USD Balance 500 USD จุดล้างพอร์ท = 250 pip หรือ 2500 point นั่นคือราคา 1.10588 – 0.02500 = 1.08088

การวัดระยะสามารถใช้ Cross Hair ในโปรแกรม MT4 วัดได้เลย

Margin Call Point Graph

กรณีที่มีออเดอร์อยู่แล้วให้ใช้ Equity เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วย จำนวนกำไรต่อจุดของออเดอร์ที่เปิดอยู่

นาย ก. มีพอร์ท 500 USD บัญชี Standard Account มีออเดอร์ Buy ค่าเงิน EURUSD ราคา 1.10588 Lot = 0.20 ปัจจุบันราคา EURUSD = 1.10288 ห่างจากราคาเปิด 30 pip หรือ 300 point ขาดทุน (30 pip x2 usd/pip) = 60 USD ทําให้ Equity เหลือ 440 USD จุดล้างพอร์ท คือ Equity คงเหลือ กําไรขาดทุนต่อจุด นั่นคือ 2 USD ต่อจุด นั่น (440/2) = 220 pip เท่านั้น

กรณีถือค่าเงินหลายค่าเงิน

กรณีถือหลายค่าเงิน ถือว่ายากมากสำหรับการคำนวณจุดล้างพอร์ท เพราะว่า กำไรต่อจุดแต่ละค่าเงินนั้นไม่เท่ากัน และระยะทางวิ่งของแต่ละค่าเงินนั้นแตกต่างกัน ทำให้การคำนวณ แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับการคำนวณโดยไม่ใช้เครื่องมือ

บางคนชอบเทรดหลายค่าเงินในคราวเดียวกัน เช่น EURUSD, GBPUSD, EURAUD, USDCAD ทําให้การคํานวณจุดล้างพอร์ทยากและซับซ้อน แต่ถ้าหากจะทําก็ต้องหากําไรต่อจุดที่ละค่าเงิน และ ขนาด Lot รวมที่ละค่าเงินเท่านั้น